Historie

Přesné datum výstavby restaurace bohužel není zatím známo. Dosavadním pátráním bylo zjištěno, že restaurace byla postavena a otevřena kolem r. 1925,  a to s názvem “ Zum grüner Baum“ neboli U Zelenému stromu a prvním majitelem a provozovatelem byl p. Niessner. Na dobových fotografiích je patrno stavení vedle současné Kačenky a tento domek byl původním hostincem s názvem “ U Zeleného Stromu“          Po r. 1945 převzaly restauraci do své „péče“ Restaurace a jídelny,  a to až do r. 1989 jako restauraci Mladá fronta. Poté se zde vystřídalo několik majitelů, ale restaurace velmi rychle chátrala a už to vypadalo, že skončí jako spousta jiných, a to zánikem. Naštěstí v r. 2001 restauraci koupil  p. František Šlesingr a opravil ji tak, aby byla dále provozuschopná. V září r. 2008 pak kupují restauraci od Františka Šlesingra manželé Sotonovi, kteří restauraci provozují sami dodnes a dále ji zvelebují.

Mladá fronta

Př-Ži1-11B

Př-Ži1-11A

Mladá fronta 2

Mladá fronta 3

Mladá fronta 1Mladá fronta 4

Comments are closed.